Lęk - Stres - Depresja - Trauma - Fobie.

Uzdrawianie traumy – redukcja stresu – rozwój…

Mind Transformation Solutions

Mgr. Dorota Rospierska
Psycholog i terapeuta rodzinny

  • Psycholog i terapeuta rodzinny
  • Trenerka „NVR for families” (opór bez przemocy w rodzinie)
  • Terapeutka metodami EMDR, AIT, BSFT,
  • Time Line Therapy™ i NLP na poziomie Master Practitioner

Trauma, stres i ich przejawienia

Chroniczny stres i nieleczona trauma mogą przybierać rożne postacie: zespołu stresu pourazowego, lęków, zaniżonej samooceny, zaburzeń odżywiania, depresji czy fobii.

Trauma może być przyczyną wielu dolegliwości somatycznych takich jak zaburzenia krążenia, problemy gastryczne czy bezsenność. Zwykle stanowi ona również bazę dla wszelkich uzależnień.

Trauma i stres są silnie powiązane z wahaniami nastroju, wpływają na zaburzenia koncentracji i problemy z pamięcią, które w negatywny sposób wpływają na proces efektywnej nauki i zapamiętywania.

W sferze społecznej prowadzą do trudności w kontaktach z innymi ludźmi i nadmiernego wycofania się, spowodowanego lękiem i nieśmiałością. Z kolei brak wsparcia społecznego i pozytywnych więzi międzyludzkich skutkują szeregiem dolegliwości na tle emocjonalnym, psychologicznym i somatycznym.

Trauma doświadczana we wczesnych etapach życia może powodować problemy rozwojowe. Istnieją dowody na to, że trauma może być dziedziczona i przechodzić z pokolenia na pokolenie.

We współczesnym świecie, pełnym bodźców i stresorów, narażenie na długotrwały stres, a w konsekwencji na doświadczanie traumy jest nieuchronne.

Aby móc sobie z tym poradzić w zdrowy sposób, najpierw musimy uporać się z nagromadzoną, nierozwiązaną traumą i stresem. W przeciwnym razie nierozwiązane traumy będą nieustannie wyzwalane i nie będziemy w stanie wypracować nowych, skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem.

Czym jest stres i trauma?
Doświadczamy stresu za każdym razem, kiedy w naszym życiu pojawiają się doświadczenia, stanowiące wyzwanie dla znanych nam strategii radzenia sobie, zaś trauma może być związana z długotrwałą ekspozycję na stres lub przeżyciem bardzo intensywnego przytłaczającego zdarzenia, dalece wykraczającego poza nasze aktualne sposoby radzenia sobie takimi doświadczeniami np. śmierć, przemoc psychiczna bądź fizyczna, wypadki, katastrofy itp. Kiedy to nastąpi, w naszym ciele i mózgu zachodzą pewne zmiany fizjologiczne, wpływające na funkcjonowanie stref: fizycznej, poznawczej i emocjonalnej. Jeśli ten wzorzec funkcjonowania oparty na doświadczeniu traumy zostanie utrwalony w znaczący sposób wpłynie to na pogorszenie się jakości naszego życia.

Jest wyjście.
Oferujemy różnorodne i indywidualne podejście terapeutyczne w zakresie leczenia traumy.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – pol. terapia odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych) to obecnie jeden z wiodących sposobów terapeutycznych, pozwalających w stosunkowo krótkim czasie uwolnić się od nagromadzonych traum i stresów. Znacznie przyspiesza integrację psychiki i wspomaga powrót do dobrego samopoczucia.

EMDR w połączeniu z innymi podejściami może zaoferować skuteczną interwencję terapeutyczną w leczeniu szerokiego zakresu problemów emocjonalnych i psychologicznych, łagodząc skutki traumy, również te powiązane z problemami somatycznymi. Pomaga efektywnie przyspieszyć zdrowienie po psychosomatycznych schorzeniach mających korzenie w nieprzepracowanej traumie.

Aby zarezerwować bezpłatną, godzinną konsultację online skontaktuj się z nami na
info@mindtransformationsolutions.co.uk

Send us a message

Alternatively, please complete the form on the right-hand side or send an email to contact@hackneytherapyhouse.com to be referred to a therapist. We will be in touch with the details of a practitioner whose expertise and availability fit your needs.