ELIF EKSIN

Psikoterapist (MNCS)

Hakkımda

National Counselling Society (NCS) tarafından akredite edilmiş psikoterapist ve psikolojik danışman olarak Londra’da çalışıyorum. Varoluşçu ve hümanistik prensiplere dayanan Kişi-odaklı Deneyimsel Terapi uygulayıcısıyım.

Terapinin kişiye özel ve kişinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen bir etkileşim olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle terapinin odağında danışanımla kurduğum ilişki, bu ilişki içerisinde edinilen deneyimler ve ikimizin yarattığı diyalog bulunmakta. Amacım danışanıma güvenli ve önyargısız bir ortam sağlamak, ve böylelikle duygu, düşünce ve davranışlarını tanımasında ve anlamlandırmasında yardımcı olmaktır. Bu tanıma ve anlamlandırma yolculuğunun kişiyi sıkışmışlıktan özgürleşmeye, daralmadan genişlemeye, yabancılaşmadan gerçek benliği ile tanışmaya götüreceğine inanıyorum.

Bireye odaklanmanın yanı sıra, terapinin bir fanus içerisinde gerçekleşemeyeceğine inanarak, terapiyi sistemik bir yaklaşımla tamamlıyorum. Dolayısıyla, bireyin öznel tecrübelerini, içinde yaşanılan sistemlerin (aile sistemleri, çalışma ortamları, yaşanılan şehir/ülke vb.) oluşturabileceği ortak baskıları da göz önünde bulundurarak anlamaya davet ederim.

Danışanıma ilgi, açıklık ve kendim olma çabası ile yaklaşıyorum. Terapi sürecini danışanıma yoldaşlık ettiğim, bazen karanlık ve korkutucu dahi olsa yan yana keşfetmeye devam ettiğimiz bir yolculuğa benzetiyorum. Amacım yol gösterici veya öğüt verici olmak değil, ancak kişinin içinde mevcut olduğuna inandığım dirayet ve bilgeliğe ulaşmasına yardımcı olmaktır.
Çalışma alanlarım içerisinde kaygı, depresyon, ilişki sorunları, kayıp ve yas, psikoz, travma gibi konular bulunuyor.

İletişim bilgilerim:
elifeksintherapy@gmail.com
www.elifeksin.com
07543037716

Send us a message

Alternatively, please complete the form on the right-hand side or send an email to contact@hackneytherapyhouse.com to be referred to a therapist. We will be in touch with the details of a practitioner whose expertise and availability fit your needs.